Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı Yayımlandı

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Artırılması Hibe Programı (CFCU/TR2013/0119.03.01-02 – EuropeAid/138322/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Hibe Başvuru Sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

Tür DOSYA İNDİR