Damızlık Düveye %50 Hibe Desteği

Damızlıkta yerli üretime dönüş sağlamak için düve yetiştirenlere yüzde 50 hibe verilecek.

Bakanlar Kurulu'nun Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Damızlık düve yetiştiriciliğine yönelik bazı yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecek. Karar, damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verim ve kalitenin artırılması, sermayenin ülke içinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Destekler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) en az 3 yıl kayıtlı, aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bireysel veya bir arada yapacakları 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayacak. Hibe desteği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanacak. Karar kapsamında, inşaat (yeni yatırım, kapasite artırımı/rehabilitasyon), hayvan alımı (damızlık dişi buzağı alımı), makine alet ve ekipman alımı (yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı) yatırımları için yüzde 50 hibe desteği verilecek.

DAMIZLIK BİRLİKLERİ HAZIR

Bir süre önce damızlık sığır yetiştiricileri birliklerinin varlığı tartışma konusu yapılmıştı. Damızlık birliklerinin ne işe yaradığı, kapatılması gerektiğini savunanlar bile varken, bu karar damızlık birliklerinin önemini ortaya koyacak nitelikte. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetimi uzun bir süreden beri damızlık düve üretiminin desteklenmesi konusunda bakanlıkla görüşmelerini sürdürüyordu.
Merkez Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Velioğlu, Ege Bölgesi ve Trakya’daki birliklerin bu konuda projelerinin hazır olduğunu, Bursa ve diğer bölgelerdeki birliklerin de çalışmalarını son aşiamaya getirdiklerini belirterek 20 damızlık birliğinin bu işe girmesi ile Türkiye’nin damızlık düve ihtiyacının tamamen yurt içinden sağlanacağını söylüyor. Özellikle Edirne,Kırklareli birlikleri zaten bu işi yapıyorlar. Şimdi devlet desteği ile damızlık düve yetiştiriciliği daha organize yapılacak.

DESTEK 3 YIL UYGULANACAK 
Bakanlar Kurulu Kararı’nın ayrıntılarına bakıldığında hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak.Damızlık düve yetiştirmek üzere yatırım yapanlara yüzde 50 oranındaki hibe desteği, 2016-2017 ve 2018’de uygulanacak. Karara göre, en az 500 baş kapasiteye sahip yeni kurulacak veya mevcut işletmelerini 500 baş kapasiteye çıkaracak olanlara inşaat,hayvan alımı,makine ve ekipman alımında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Bakanlar Kurulu Kararı’nda hibe desteği verilecek yatırımların kapsamı ise özetle şöyle: “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.”

HANGİ İLLERDE UYGULANACAK
Damızlık düve hibe desteğinin hangi illerde uygulanacağı henüz belli değil. Hibe desteğinin hangi illerde uygulanacağını Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı belirleyerek açıklayacak.Bu konuda da çok dikkatli ve sektörle birlikte bir çalışma yapılarak illerin belirlenmesinde yarar var. Çünkü hibe desteği ile, damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

YATIRIM YAPACAKLAR NASIL DESTEKLENECEK?
Bakanlar Kurulu Kararı ile verilecek hibe desteği 3 temel konuyu kapsıyor. İnşaat, hayvan alımı, ile makine ve ekipman alımı. Her üç konuda da yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek. Buna göre, kurulacak yeni işletmeninin inşaat yatırımının yüzde 50’sine hibe desteği sağlanacak. Mevcut işletmelerin ise kapasite artırımı ve rehabilitasyonun yine yüzde 50’si hibe olarak karşılanacak.Hayvan alımı kapsamında ise damızlık dişi buzağı alımına yüzde 50 hibe verilecek.Makine alet ve ekipman alımında ise yatırımcının alacağı yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alım bedelinin yarısı hibe ile desteklenecek. 

HİBEDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Yüzde 50 hibe desteğinden yararlanma koşulları ise şöyle belirlendi:
— Gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak.
— Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenerek açıklanacak.
— Yatırım tutarının üst sınırım aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanacak.
— Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilecek.
— Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak.
— Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesine İl Proje Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili olacak.
— Desteklemeden yararlanacak yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen üç yatırımın da yer alması gerekiyor. Yani sadece hayvan alımı veya sadece inşaat yatırımı ile hibe alınamayacak.Ancak rehabilitasyon ve kapasite artırımı için, Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla, yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvurularak destekten yararlanılabilir.
— Hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamayacak.
— Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe alamayacak.
Özetle, Bakanlar Kurulu hayvancılık konusunda önemli ve doğru bir adım attı. Damızlık düve ithalatı yerine üretimi destekleyici bir politika benimsedi. Bu kararın çıkarılması önemli ama,daha da önemlisi bu kararın nasıl uygulanacağı. Eğer doğru uygulanırsa Türkiye damızlık düve ithal etmek yerine ihraç eden ülke olabilir. Bu nedenle Bakanlığın uygulaması çok önemli. 

Tür DOSYA İNDİR