ICT-AGRI 2 Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

AB 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ICT-AGRI 2 Projesi için çağrıya çıktı.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ICT-AGRI 2 Projesi temel olarak; gelişmiş bilgi teknolojileri ve robotik kullanımı ile ekolojik olarak verimli, kaynak olarak verimli ve rekabetçi tarım geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ICT-AGRI 2 kapsamında, Hassas Tarım için Çiftlik Yönetim Sistemleri başlığında Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, doğrudan proje önerisinin sunulduğu tek adımlı bir prosedürdür. Çağrı 23 Ocak 2017 tarihinde açılmış olup 21 Nisan 2017 tarihinde kapanacaktır. Çağrıya Türkiye'den katılacak olan kuruluşların, 28 Nisan 2017 Saat: 17:30'a kadar PRODİS (https://eteydeb.tubitak.gov.tr/) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

ICT-AGRI 2 - 2017 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://ict-agri.eu/ adresindedir.

Tür DOSYA İNDİR