KOSGEB KOBİGEL için son gün 20 Ekim

KOSGEB tarafından KOBİGEL Projesi kapsamında sunulacak olan projeler için son gün 20 Ekim 2017 olarak belirlendi.

KOSGEB tarafından KOBİGEL Projesi ile 1 Milyon TL'ye kadar kapsamında sunulacak olan projeler için son gün 20 Ekim 2017 olarak belirlendi. İşletmelerin hazırlayacakları projeleri bu tarihe kadar destek.kosgeb.gov.tr adresinden sunmaları gerekiyor.

Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ'lerin Payının Artırılması başlığı ile çıkılan program imalat sektöründe olan işletmelerin desteklenmesini hedefliyor. Toplamda 500.000 Milyon TL bütçesi olan programda her KOBİ 1 Milyon TL'ye kadar desteklenebiliyor. İşletmeler projelerini aşağıda belirlenmiş olan hedefler içerisinde yer alacak;

  1. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
  2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
  3. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
  4. İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
  5. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
  6. Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
  7. Enerji verimliliğinin arttırılması
  8. Yeşil üretime geçiş

Proje kapsamında Personel Giderleri için 100.000 TL'ye kadar Geri Ödemesiz destek, Makine Teçhizat giderleri için 150.000 TL Geri Ödemesiz ve 600.000 TL'ye kadar Geri Ödemeli destek, Yazılım Giderleri için 50.000 TL'ye kadar Geri Ödemesiz ve 100.000 TL'ye kadar Geri Ödemeli destek, Hizmet Alımları Giderleri için 100.000 TL'ye kadar Geri Ödemesiz destek imkanı sunuluyor.

Tür DOSYA İNDİR