SİVİL TOPLUM KAPASİTE GELİŞTİRME VE SAVUNUCULUK HİBE PROGRAMI

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlanacak.

 

Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlanacak.

Proje, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’yi kapsıyor. Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif bir şekilde politika ve savunuculuk yapmaları için kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu şeklide, sivil toplum kuruluşları halkın katılımı toplantılarında ve ilgili paydaşlarla olan ilişkilerinde lobi faaliyet kapasitelerini güçlendirerek görüşlerinin arkasında yapıcı bir şekilde durabilecek. Yararlanıcı kuruluşlar aynı zamanda ana proje faaliyetlerine katılarak proje ortakları ile birlikte bölgesel bir ağ oluşturacak.

Son başvuru tarihi 25 Ağustos 2016.

Hibe programına ait kılavuz ve eklere ulaşmak için tıklayınız.

Tür DOSYA İNDİR