SODES Hibe Programı Yeniden Başladı

Sosyal Destek Programı SODES proje müracaatlarını 16 Mart 2017 tarihine kadar almaya devam edecek.

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaya başlandı. Sosyal Destek Programı (SODES), sosyal ihtiyaçların kısa sürede giderilmesini sağlamak üzere valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı bir yapıda oluşturulmuş ve 2008 yılından itibaren uygulamaya konuldu. 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde SODES proje teklif tutarı eski yıllara oranla daha düşük düzeyde gerçekleşeceğinden ilin ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanması beklenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ: https://www.sodes.gov.tr adresinde yeralan SODES-BİS aracılığıyla başvuru formları elektronik ortamda doldurulur ve iki adet basılı çıktısı Valilik SODES Proje Koordinasyon Birimine teslim edilir.

DESTEK TUTARI: Alt sınırı 100.000 TL, üst sınırı ise 500.000 TL’dir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: Proje başvuruları İl Valisinin başkanlığında, ilgili Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Kültür ve Turizm Müdüründen oluşan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır.

(1) Desteklenecek projelerin seçiminde;
a) Dördüncü maddede yer alan SODES tanımındaki amaçlara uygunluk,
b) Sürdürülebilirlik,
c) Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık
ç) Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi
d) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler
e) Proje hedef kitlesinin genişliği,
f) İlin öncelikleri
g) Eş finansman oranı göz önünde bulundurulur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri en fazla 10, ilçe müdürlükleri ise en fazla 3 proje teklifinde bulunabilir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Mart 2017

Tür DOSYA İNDİR