TKDK'dan Yeni Hibe Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) Tedbiri içerisindeki destek oranı %40 ile %70 arasında değişiklik gösterirken, bu sektör için toplamda 164.706.348 Avro bütçe ayrılmış bulunuyor. Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) Tedbiri içerisindeki destek oranı %55 ile %65 orasında değişmekte olup, bu sektör için toplamda 87.239.811 Avro bütçe ayrılmıştır. Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIM SÜRELERİ
Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığık (www.tarim.gov.tr) ve Kurumun internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir. Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 3.0) Kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurum tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

Tür DOSYA İNDİR