YTB Sivil Toplum Destekleri Programları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2016 Destek Programları

Ayrımcılıkla Mücadele Programı, Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı, Herkes İçin Adalet Programı, Çift Dilli Eğitimi Destek Programı, Eğitim ve Akademik Destek Programı, Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı, Kültürel Çalışmalar Destek Programı, Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı, Yılboyu Açık Destek Programı gibi birçok başlıkta proje bazlı destekler sunmaya devam ediyor. Programların birçoğu 2 ve 3'er aylık periyodlar dahilinde ilan edilerek proje kabulü gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Soydaş ve Akraba Topluluklar ile Yurt Dışı Öğrenci Programları kapsamında da farklı kategorilerde proje bazlı destekler sunuluyor. 

Başkanlık,  yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve ülkemizdeki kamu kaynaklarıyla burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerine proje bazlı mali destekler sağlamaktadır. 2011 yılından itibaren 70’in üzerinde ülkede 800’e yakın proje desteklenerek başvuru sahiplerine 70 milyon TL’nin üzerinde mali destek sağlanmıştır.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl proje yönetim sisteminde önemli bazı değişikliklere gidilmiştir. İlk olarak, alan ve konularına göre tasnif edilmiş program bazlı proje yönetim sürecine geçilmiş ve amacı, beklenen faaliyetleri, takvimi, başvuru sahipleri, uygulanacağı ülkeler vb. kriterler bazında farklılaştırılmış 16 program oluşturulmuştu. İkinci olarak, proje başvuruları ve projelerle ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilebileceği YTB Sivil Toplum Destekleri Bilgi Sistemi yazılımı hazırlanarak projelerle ilgili işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

Ayrıntılı bilgi için bu bölüme tıklayınız.

Tür DOSYA İNDİR