101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-2 KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

Kırmızı et üreten işletmeler sektörü için en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro olarak bütçe sınırlaması bulunmaktadır. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

UYGUN HARCAMALAR

 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
 • Yeni makine ekipman alımı,
 • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımı

KIRMIZI ET SEKTÖRÜ

 • Ahırların/ağılların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu,
 • Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
 • Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
 • Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
 • Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
 • Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
 • Sulama sistemleri,
 • Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
 • Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Çiftçi Kayıt Sistemi veya Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmalıdır.
 • Tarımsal işletmeler yatırımın sonunda çevrenin korunması ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
 • Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevrenin korunması konularındaki ilgili AB standartları ile uyumlu olmalıdır.

KAPASİTE
Yatırımın sonunda tarımsal işletme aşağıda belirtilen kapasitelere ulaşmalıdır.

 • En az 30, en fazla 250 sığır veya
 • En az 10, en fazla 50 manda veya
 • En az 100, en fazla 500 koyun veya
 • En az 100, en fazla 500 keçi.
Tür DOSYA İNDİR