101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

101-3 KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER 

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler sektörü için en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro olarak bütçe sınırlaması bulunmaktadır. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

UYGUN HARCAMALAR

 • Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
 • Yeni makine ekipman alımı,
 • Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımı

KANATLI SEKTÖRÜ

 • Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
 • Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
 • Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik),
 • 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri,
 • Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları,
 • Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,
 • Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
 • Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi),
 • Yumurta tavukları için kafes sistemleri,
 • Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman.
 • (Detaylı bilgi için www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan uygun harcamalar listelerine bakınız.)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Çiftçi Kayıt Sistemi veya Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmalıdır.
 • Tarımsal işletmeler yatırımın sonunda çevrenin korunması ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
 • Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevrenin korunması konularındaki ilgili AB standartları ile uyumlu olmalıdır.

KAPASİTE
Yatırımın sonunda tarımsal işletme aşağıda belirtilen kapasitelere ulaşmalıdır.

 • En az 5.000, en fazla 50.000 broyler, veya
 • En az 1.000, en fazla 8.000 hindi,
 • En az 350, en fazla 3.000 kaz.
Tür DOSYA İNDİR