302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları 

Bu sektörün genel amacı, yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Bu alanda Yenilenebilir Enerji Yatırımları desteklenecektir. Destek, uygun harcamalar toplamının %65’idir. Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000 avro ve en fazla 500.000 avrodur. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Uygun Harcamalar

Tüm sektörler için aşağıda sıralanan maddeler uygun harcamalardır:

 • Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
 • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
 • Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
 • Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,

Yenilenebilir Enerji Tesisleri

 • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak gelir elde etmek için – hidroelektrik hariç - yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan yatırımlar için:
 • Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi,
 • Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makine ve ekipmanı,
 • Yenilebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

(Detaylı bilgi için www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan uygun harcamalar listelerine bakınız.)

Kimler Başvurabilir?

 • Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • Desteklenecek işletmeler mikro ya da küçük işletmeler olmalıdır. Katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar için yalnızca mikro ölçekli işletmeler desteklenecektir.
 • Yenilenebilir enerji, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, makine parkları ve kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri sektörlerinde yatırım yapacak başvuru sahipleri (üretici örgütleri hariç olmak üzere) KOSGEB’e üye olmak zorundadır.
 • Yatırımlar kırsal alanlarda olmalıdır.  

Yenilenebilir Enerji Tesisleri;

 • 1MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir. (Mikrokojenerasyon tesisleri için en fazla100 KW olmalıdır.)
Tür DOSYA İNDİR