CMP - Çağrı Merkezi Desteği

Sektör: Çağrı Merkezi Yatırımları

Yatırımın Niteliği: Yeni yatırım projeleri

Asgari İstihdam: 200 Kişi

Diğer Koşullar: Hizmet sözleşmesi yapmış olma

Bina Tahsisi Desteği

  • Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır.

Fiber İletişim Altyapısı Desteği

  • Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.

Personel Eğitim Desteği

  • İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL'yi geçmeyecek şekilde karşılanır.

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

  • OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde),
  • Hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

Bina Yapımı Desteği

Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2'ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL'yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;

Vade:

a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları taahhüt edilen istihdam başına 4.000 TL' na, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

Müracaat Formları DOKÜMANLAR yazan bölümde yer almaktadır.

Tür DOSYA İNDİR
BASVURU_FORMU(CMP_Cagri_Merkezleri_Yatirim_Destek_Paketi)
İNDİR
DILEKCE(CMP_Cagri_Merkezleri_Yatirim_Destek_Paketi)
İNDİR
Taahhutname
İNDİR