CMP - Veri Merkezi Desteği

Sektör: Veri Merkezi Yatırımları

Yatırımın Niteliği: Yeni yatırım projeleri

Diğer Koşullar: Asgari 5.000 m2 beyaz alan ve ANSI/TIA-942' YE göre TIER-3 veya üstü seviyede olma

Veri Merkezi Enerji Desteği

  • Aylık enerji giderlerinin KDV hariç yüzde 30'u 10 yıl süreyle karşılanır.

Fiber İletişim Altyapısı Desteği

  • Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (1)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

  • OSB içindeki boş parseller,
  • OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır. 

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina, makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;

Vade:

a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
 

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

(1) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

Müracaat Formları DOKÜMANLAR yazan bölümde yer almaktadır.

Tür DOSYA İNDİR
BASVURU_FORMU(CMP_Veri_Merkezleri_Yatirim_Destek_Paketi)
İNDİR
DILEKCE(CMP_Veri_Merkezleri_Yatirim_Destek_Paketi)
İNDİR
Taahhutname (1)
İNDİR