Enerji Yatırımları Teşvikleri

ENERJİ YATIRIMLARI

  • Enerji Verimliğine yönelik yatırımlar
  • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yan sanayi imalat yatırımları
  • Termik Santraller: Öncelikli Yatırımlar kapsamında devlet desteklerinden yararlanacaktır.
  • Yenilenebilir Enerji (HES – RES – GES) Yatırımları. Genel teşvikler kapsamında devlet desteklerinden yararlanacaktır.

Enerji Verimliğine Yönelik Yatırımlar
Enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca uygun görülecek yatırımlar,

Yenilenebilir Enerji Üretimine Yönelik İmalat (Yan sanayi) Yatırımları;
Türbin ve Jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan Kanat imalatı yatırımları

Termik Santral Yatırımları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 rici maddesinin4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Lisanslı veya Lisansız HES (Hidroelektrik) – RES (Rüzgar) ve GES (Güneş) Enerjisi yatırımları

Yararlanılacak destekler;
Öncelikli Yatırımlar (5. Bölge Destekleri)

  • KDV MUAFİYETİ
  • GÜMRÜK MUAFİYETİ
  • VERGİ İNDİRİMİ   (2015 – %40 / 2016 – % 35)
  • SGK İŞVEREN HİSSESİ PAYI DESTEĞİ (2015 – 7 yıl / 2016 – 6 Yıl)
  • FAİZ DESTEĞİ   (TL – 5 Puan / Döviz – 2 Puan)
  • ARSA / YER TAHSİSİ

 

Tür DOSYA İNDİR