ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO (Uluslararası Standard Organizasyonu) tarafından TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi tarafından oluşturulmuş standarttır.  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

2009 yılında yapılan bir takım editoryal değişiklikler sonrasında yeniden revize edilerek ISO 14001:2004 + Cor 1:2009 şeklinde yeniden yayınlanmıştır.  2012 yılından bu yana revizyon çalışmaları devam eden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2015 yılı içerisinde 2015 revizyon numarası ile ISO 14001:2015 olarak yeniden yayınlanmıştır. 

2015 Revizyonu Yüksek Düzey Yapısı (“high level structure”) denilen yapıya sahip olacak:

 • Tüm yönetim sistemleri için özdeş yapı
 • Çekirdek metinlerin ve tanımların tüm standartlarda aynı şekilde kullanılması
 • Normların daha kolay anlaşılabilirliği
 • Entegre yönetim sistemlerin daha etkin uygulanması

2015 Revizyonunda Yapılan Değişiklikler

Yeni ISO 14001 standardın komite taslağı olası içerik değişikliklere yönelik önemli işaretleri taşımaktadır. Normun içeriğin tekrar değişebilmesi ile birlikte taslak revizyonu belgelenmiş kuruluşlar için neler getireceğini ilk ipuçları içermektedir.

Revize edilmiş versiyonu Plan-Uygula-Kontrol et-Önlem al döngüsüne dayalı olacağını kesindir.

Yeni ISO 14001 tedarik zincirindeki çevre boyutlara daha geniş yer vermesi beklenir:

 • Çevre etki değerlendirmesi kuruluştaki faaliyetlerin yansıra tedarik zincirinde daha önce ve daha sonra bulunan halkaların etkilerinin de değerlendirilmesi (örneğin hammaddeler, taşıma-lojistik)
 • Ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevre etkilerin değerlendirilmesi
 • Çevre etkilerle bağlı tehdit ve fırsatların değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi

ISO 14001:2015 Standart Maddeleri

 • Kapsam
 • Uyulması gereken referans
 • Terimler ve tanımlar
 • Kuruluşun genel durumu
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamiyle ortadan kaldırılır.
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmis çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 -Belgesi ile gösterilebilir.
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.
 • Kaynakların etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
Tür DOSYA İNDİR