ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standardı, ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu). Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan bir Uluslararası Standard Organizasyonudur.  1947 yılında kurulan, 146 ülkenin üye olduğu, merkezi olan Cenevre İsviçre’de yer almaktadır.

ISO Özel sektörle kamu arasında özel bir pozisyonda görev yapar. Çünkü bir taraftan devletlere ait enstitülerin üye olduğu diğer taraftan enstitülerin yapısını oluşturan özel sektör arasında köprü görevindedir.  ISO’nun Kelime Anlamı "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IOS", Fransızca da Organisation internationale de normalisation kısaltılırsa "OIN" olmasından dolayı yunanca "eşit" anlamına gelen "isos" tan türetilerek şu an kullanılan "ISO" olarak adlandırılmıştır.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 15 Eylül 2015 tarihinden itibaren 2015 revizyon numarası ile yeniden yayınlandı. IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine geçiş için resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

Standardın yeni sürümünde diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olması açısından “İleri seviye yapının (HLS – High Level Structure) kullanılmış olması, Risk bazlı düşünme üzerine vurgu, Dokümantasyon şartlarında esneklik, “Hizmet” sunumu yapan kuruluşlar daha için daha uygulanabilir bir yapı, Daha az gereklilikler” temel farkları oluşturmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin halen kullanılmakta olan 2008 versiyon ile yeni yürürlüğe giren 2015 versiyonun karşılaştırmalı olarak standart yapısı aşağıdaki gibidir:

ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 ARASINDAKİ YASAL FARKLILIKLAR

1.  Kapsam

1. Kapsam

2.  Örneklemeler

2. Örneklemeler

3.  Terim ve Tanımlar

3. Terim ve Tanımlar

4.  Organizasyon İçeriği

4. Kalite Yönetim Sistemi

5.  Liderlik

5. Yönetim Sorumluluğu

6.  Planlama

6. Kaynak Yönetimi

7.  Destekleme

7. Ürün Kavrama

8.  Operasyon

8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

9.  Performans Değerlendirme

 

10. İyileştirme

 

 

ISO 9000 SERİSİNİN TARİHÇESİ

  • 1963: MIL-Q 9858A (US Military)
  • 1969: DEF Standards (UK MOD) 
  • 1974: AQAP Defence Standards
  • 1979: BS 5750 Pt 1,2,&3
  • 1987: ISO 9000 Serisi 
  • 1994: Temmuz - ISO 9000 Revizyonu
  • 2000: ISO 9000 Revizyonu
  • 2008: ISO 9001 Revizyon
  • 2015: ISO 9001 Revizyon
Tür DOSYA İNDİR