Kredi Faiz Desteği

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

  • üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
  • finansman sorunlarının çözümü,
  • istihdam yaratmaları,
  • uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin

sağlanmasıdır. 

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 

Destek Programı
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri

Bakanlar Kurulu Kararları
2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2008/13524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

Kredi Faiz Desteği Yönergesi

KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönergesi

 

Tür DOSYA İNDİR