Marka Başvuru Aşaması - Yurt İçi

Marka Tescil Başvurusu

Türkiye'de marka başvuruları konusunda tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Türkiye'de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusu özen gösterilmesi gereken, markanın geleceği, işletmenin geleceği, marka örneği ve marka ismi açısından geri dönüşü olmayan bir süreçtir. Bu süreçte yaklaşık 10-12 ayı kapsayan bir sürecin başlangıcı olan bu aşamanın konunun uzmanı yetkili bir vekil vasıtasıyla takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde gün, saat, dakika ve saniye itibariyle koruma altına alınmaktadır. Marka başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru evraklarının doğruluğu (şekli inceleme) ve markanın herhangi bir benzerinin olup olmadığı incelenir.

Kimler Marka Başvurusu Yapabilir

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan, sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka başvuru hakkına sahip kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye'de marka başvurusu yapabilirler.

Marka Başvuru Şekli

Markasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili online olarak (e-imza ile marka başvurusu) ya da bilgisayarda veya daktiloda yazılmış dilekçe vasıtasıyla başvuruyu iletebilir. El yazısıyla doldurulan başvuru dilekçeleri kabul edilmemektedir. Başvuru için gerekli evraklar şunlardır;

Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • T.C. Kimlik No
  • Logo Örneği (varsa)

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Logo Örneği (varsa)
Tür DOSYA İNDİR