Marka Devir İşlemleri

Marka Devir İşlemleri
 
Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesi işlemine Marka Devir işlemi denilmektedir. Devir sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte marka hakkı devredenin malvarlığından çıkarak devralanın malvarlığına geçmektedir. Devir işlemi hukuki olarak marka başvurusuna da uygulanabilir. Tescil sürecinde ki herhangi bir olumsuz karar durumunda yeni mülkiyet sahibi hak kaybına uğrayabilir. Bu nedenle bu aşamada tavsiye edilmeyen bir işlemdir.
 
Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Yani işletmesini devreden bir kişi veya kuruluşun ayrıca marka devir işlemlerini yapması gerekmemektedir. Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi esastır.
 
Marka tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni marka tescil belgesi ve marka tescil numarası verilir.
 
Marka Devir Hizmeti
  • Devir edilecek marka/başvuru üzerinde haciz, rehin olup olmadığının tespiti.
  • Hükümsüzlük durumunun irdelenmesi, başka aynı veya benzer tescilli marka olup olmadığının araştırılması
  • Marka devir sözleşmesinin taslak olarak hazırlanması, 
  • Noterde devir işlemi aşamasında kılavuzluk yapılması
  • Devir işleminin yeni hak sahibi adına Türk Patent Enstitüsü siciline kayıt işlemlerinin yapılması
  • Devir sonrası talep edilirse sicil sureti, marka tescil belge sureti alınması işlemlerinin yapılması
 
Tür DOSYA İNDİR