Marka İtiraz İşlemleri

Marka İtiraz İşlemleri

Marka Bülteninde Yayınlanan Markalara İtiraz: Türk Patent Enstitüsü‘nün her ay Resmi Marka Bülteninde yayınlanan marka başvurularına, marka sahipleri daha önce tescilli markalarına benzediği, eskiye dayalı kullanımları ve buna benzer marka üzerindeki hakları nedeniyle itiraz etme hakkına sahiptir. Tescilli Marka korumasının en önemli kısmını oluşturan bültende yayınlanan markalara itiraz edilebilmesi için öncelikle bu başvurunun tespit edilebilmesi gerekiyor.

Marka bültenlerinin marka sahipleri tarafından takip edilmesi ve benzer markaların tespit edilmesi zor olacağından, marka sahiplerinin öncelikle Marka Takip Hizmeti almasında fayda vardır.

Marka İtiraz Hizmeti

Türk Patent Enstitüsü tarafından Resmi Marka Bülteninde yayınlanan benzer markaya, tescilli marka sahipleri adına süresi içinde itiraz edilmesi işlemidir. İtiraz içeriğinin şeklen ve hukuken tertibi ve hazırlanması vekile aittir. Yapılacak itirazı destekleyici belge, bulgu, veri ve kanıtların temini marka sahibine ait olmakla birlikte bunların destekleyici unsur olarak kullanılıp kullanılamayacağına uzman olarak vekil karar verir. Yapılacak itirazı destekleyici bilgi ve kanıtlar her zaman gizli kalır ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

İtiraza taraf olan marka başvuru sahibi şirketimiz müvekkili olması durumunda itirazın yapılması ile ilgili yükümlülük kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda itiraz hizmet sözleşmesi yapılmamaktadır. Ücretlendirme İtiraz için Türk Patent Enstitüsüne yatırılan, bültende yayınlanan marka başvurusuna itiraz harcının yanında itiraz vekillik ücretini de alınmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü Kararlarına İtiraz

Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki inceleme sonucu verilen markanın reddi veya kısmi reddi kararlarına karşı bu kararın tebliğinden itibaren 2 ay içinde itiraz işlemi yapılabilmektedir. Bu itirazın yapılabilmesi için haklı bir gerekçe bulunması ön koşuldur. Eğer marka müracaatını şahsi olarak siz yaptıysanız öncelikle vekil atamanız gerekmektedir. Vekil atama işlemi ücretsizdir. Gerekli evraklar bizim tarafımızdan hazırlanır. Ücretlendirme Türk Patent Enstitüsü Kararlarına İtiraz Harç Ücreti ile vekillik ücretini içerir.

Tür DOSYA İNDİR