Marka İtiraza Karşı Görüş

Marka İtiraza Karşı Görüş

Yapmış olduğunuz marka müracaatınız itiraz edildiğinde yapılan bu itiraza karşı görüş bildirme hakkınız bulunmaktadır. Marka başvurularının yapılmasına müteakip, Türk Patent Enstitüsü’nün şekli ve hukuki değerlendirmesi sonrası başvurular, Resmi Marka Bültenin de yayına çıkmaktadır. Yayın süresi 556 Sayılı Marka KHK ve buna bağlı yönetmelikte belirlendiği üzere 3 aydır. Üç aylık yayın süresi içerisinde önceki marka sahipleri veya başvuru sahipleri daha önceden tescilli marka haklarına dayanarak marka başvurusuna yayın süresi içerisinde itiraz edebilmektedir.

Marka müracaatına itiraz edilen başvuru sahibi, itiraza karşı görüş bildirebilir. Karşı görüş 556 Sayılı Marka KHK’nin Madde 36 çerçevesinde başvuru sahibine veya vekiline tebliğ edilir. Markasına itiraz gelen başvuru sahibi vekili kanalıyla gelen itiraza karşı görüş bildirir. Karşı görüş bildirme ile ilgili 556 Sayılı Marka KHK ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte herhangi bir süre kısıtlaması olmamasına karşın itirazın incelenme safhasında karşı görüşün de değerlendirmeye alınabilmesi için 1 aylık süre içerisinde karşı görüşün bildirilmesi talep edilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü itiraz bildiriminde “İtiraz ile ilgili karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin bir aylık süre içerisinde bildirilmesi, herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda incelenecektir.” ifadelerini kullanmaktadır. Her ne kadar tavsiye edilse de marka yayınına gelen itiraza karşı görüş bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yayına itiraz dilekçeleri incelendiği zaman, gerekçelerin abartıldığı veya benzerlik değerlendirmelerinin haliyle taraflı dile getirildiği görülebilmektedir. Karşı görüş işlemi itirazın değerlendirilmesi aşamasında bir savunma niteliğindedir. İtirazı değerlendirenin farkı bir açıdan bakması ve karşıt argümanların göz önünde tutulmasını da sağlamaktadır. Özellikle kötü niyetli yapıldığı iddia edilen marka itiraz gerekçeleri olduğu zaman, karşı görüş bildirilmesi marka seçiminin nereden yola çıkılarak yapıldığının açıklanması önem arz etmektedir.

Tür DOSYA İNDİR