Otel Yatırımı - Turizm Yatırım Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi alınmasında Turizm Tesisleri için istenen zorunlu belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alan şirketin yatırımı tamamlandığında belgesini kapatabilmek için Turizm İşletme Belgesi alması zorunluluktur. Ayrıca yatırımın türüne, yıldız sayısına göre Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartların karşılanabilmesi tesisin bir an önce faaliyete başlayabilmesi için gereklidir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır. Yatırım süresi sonunda ve tesis tamamlandığında, Turizm İşletmesi Belgesi için başvurulması gerekir. Başvuruda bulunulmaması halinde yatırım yerinde denetim yapılır ve gereken yasal işlemler uygulanır. Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım İzin Belgesi almayı ihmal etmeyin.

Sunabileceğiniz Hizmetlerimiz

Firmanızın belgeleri incelenerek doğruluğu tespit edilir. Geçersiz belgelerin bir an önce sağlanması istenir. Müracaat sırasında istenilen tüm belgeler titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır. Dosyanın mevcut durumu ilgili kurumda takip edilerek işleme alınması sağlanır. Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım Bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ilke birlikte firmanıza iletilir.

Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

  • Başvuru Dilekçesi
  • Rapor
  • Ticaret sicili gazetesi
  • İmza sirküleri
  • Vergi Levhası

Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge yada fikir projesi talep edilecektir.

Tür DOSYA İNDİR