Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca, ilgili kalkınma planları ve yıllık programlarla öngörülen hedeflere uygun olarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, yeni istihdam alanları açmak vb. nedenlerden dolayı yatırımcılara sağlanan bir destek unsurudur.

Genel Teşvik Sistemi Kapsamında Verilecek Destek Unsurları

1 ve 2. bölgede 1.000.000 TL, 3 ve 4. bölgede 500.000 TL lik yatırım yapan; ancak yatırım konusu ve yatırım tutarı bölgesel teşvik sisteminde bulunmayan ve desteklenmeyen yatırım konuları içinde yer almayan yatırımların tamamı genel teşvik sisteminden yararlanarak aşağıdaki destek unsurlarından faydalanır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi Muafiyeti

Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi Kapsamında Verilecek Destek Unsurları 

 • 1 ve 2. Bölgede Yapılacak Yatırımlarda;
 • Vergi İndirimi
 • SSK İşveren Payının Hazine Tarafından Ödenmesi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi İstisnası

3 ve 4. Bölgede Yapılacak Yatırımlarda;

 • Vergi İndirimi
 • SSK İşveren Payının Hazine Tarafından Ödenmesi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Faiz Desteği   

Büyük Yatırımlar Kapsamında Verilecek Destek Unsurları 

 • Vergi İndirimi
 • SSK İşveren Payının Hazine Tarafından Ödenmesi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi İstisnası

 

Tür DOSYA İNDİR