Yatırım Teşvik Belgesi Revizyonu

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZYONLARI

Yatırım Teşvik Belgelerinin süresi 3 yıl ve yarısı kadar ek süre ile 4,5 yıllık kullanım süresi vardır. Bu süre içinde yeni ihtiyaçlar ve kayıtlı makinelerden vazgeçilen veya yatırımın gelişmesine göre revizyona ihtiyaç duyabilirsiniz.

MAKİNE LİSTESİNDE MİKTAR ve FİYAT REVİZESİ
Miktar Revizesi: 
İthal veya yerli makine listenize makine ekleyebilir, satın almayabilir veya çıkarma yapılabilirsiniz. 

Fiyat Revizesi: İthal veya yerli makinelerinizi%100’e kadar fiyat artışı ve %50’ye kadar fiyat düşüşü sınırları arasında satın alabilirsiniz. Bu sınırların aşılması halinde makine listesi revize edilir. Satın almadan önce kararlarınızla ilgili olarak teşvik uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ

Teşvik Belgesi değerlerinin veya içeriğinin değiştirilmesidir. 

Finansman Revizesi: Yatırım Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında %100′ün üzerinde artış veya %50′nin üzerindeki azalış varsa Teşvik Belgesinde finansman revizesi yapılır. 

Kredi Miktar Değişikliği: Yatırım Teşvik belgesinde öngörülen İç/Dış/Döviz Kredisi oranlarındaki değişiklik için, Finansman İhtiyacı değişikliği yapılabilir.

YATIRIM KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ 
Teşvik belgesinde öngörülen yatırım yerine, aynı sektörde olmak kaydıyla farklı yatırım yapılmak istenmesi halinde belge revize edilebilir. Yatırım yeri veya şirket unvan değişmesi halinde, zaman geçirmeden belge üzerinde değişiklik başvurunuzun yapılması gerekmektedir. Aksi halde eski adresinize yapılan tebligat tebliğ edilmiş sayılır.

Yatırımların Nakli:
Büyük ölçekli yatırımlarla bölgesel destekli yatırımlar, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması zorunludur. Yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması halinde Müsteşarlıktan izin alınarak taşınılabilir. Yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınma halinde, yararlanılan destekler geri alınır. Beş yıllık süresi dolmuş ancak belge kapatması yapılmamış yatırımlar, taşınmadan önce  kapatma işlemi yapılmış olmalıdır.

Tür DOSYA İNDİR