Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Süre Uzatma Şartları:

Teşvik Belgesi süre uzatma işlemi için yatırıma başlanmış olması gerekir. Süre uzatımı için mücbir sebep halleri hariç, belge süresinin yarısı kadar bir defaya mahsus ek süre verilebilir. Yatırıma başlanılmış olması için altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması ve benzeri harcamaların makul ölçülerde yapılmış olması istenir. Fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak yatırıma başlama sayılmaz.

Mücbir sebep veya fevkalade hallerin ispatlanması kaydıyla süre uzatma: 

Yatırımcının mücbir sebepler veya fevkalade hal durumlarında, alınması gerekli izin ve ruhsat vb. belgelerin temin edilememesi, yatırımın verilen ek süreler dahil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilmesi halinde Müsteşarlıkça bir defaya mahsus proje bazında ek süre verilebilir. 

Mücbir sebepler ilgili makamlardan alınan raporlarla ispatlanmak kaydıyla; 

  • Tabii afetler, yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir. 
  • Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması, grev ve lokavt, devlet tarafından konulan yasaklar, savaş hali
  • Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü. 

Yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesi halleridir. Hizmetlerimiz yatırımın başlaması ile hizmete başlar, belgeniz kapatılıncaya kadar işlerinizin her aşamasında size hizmet sunar.

Tür DOSYA İNDİR