Yatırım Teşvik İçin ÇED Belgesi

Yatırım Teşvik için ÇED Belgesi Alımı

ÇED (Çevre Etki değerlendirmesi) Raporu Firmaların gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur. ÇED Yönetmeliğine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre üç gruba ayrılmıştır.

  1. Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "ÇED Gerekli"dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır.
  2. İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir proje tanıtım dosyası ile başvurulur.
  3. Üçüncü grupta bahsi geçen listelerde yer almayan firmaların çevresel tedbirleri aldıklarını gösterir bilgilerle başvuru dosyası hazırlanır.

ÇED Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapacak şirketler, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerine, yatırımın cins ve kapasitesine göre alınması gereken zorunlu belgedir.

  • ÇED kapsam dışı yazısı
  • ÇED gerekli değildir belgesi (Proje tanıtım dosyası)
  • ÇED raporu (ÇED olumlu belgesi)

gibi çeşitleri vardır.

EGETÜRK Danışmanlık Türkiye’de farklı sektörlerde Yatırım Teşvik belgesi alınmasında yoğun hizmet veren danışmanlık şirketidir. Danışmanlarımız yatırım faaliyet konunuza, çevre üzerindeki etkilere göre firmanızı bilgilendirir. Teşvik Belgeli yatırımlarınızda Yatırım Teşvik grubumuz, teşvik belgesi ile ilgili bilgilendirme, dosya hazırlama, takip, belgelendirme ve kapatma aşamasına kadar hizmetinizdedir.

Tür DOSYA İNDİR